Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

İsrail devleti ne zaman yıkılacak?

İsrail Devleti Ne zaman Yıkılacak?
İsrail Devleti Ne zaman Yıkılacak?

İsrail Devletinin bugünkü ataları kimlerdir? İsrail Devleti Ne Zaman Kuruldu? – İsrail hakkında bilgi – İsrail tarihi – İsrail dini hakkında bilgi İsrail Devleti Ne Zaman Kurulmuştur? İsrail Ürünleri Nelerdir? İsrailin Nüfusu nedir? Kuran-ı Kerim İsrailoğulları hakkında ne anlatıyor.

İsrail Devleti Ne Zaman Kuruldu?

İsrail devleti 14 Mayıs 1948 tarihinde kurulmuştur. Birleşmiş Milletler paylaşım planı ile birlikte David Ben-Gurion tarafındann İsrail Devletinin Kuruluşu İlan edilmiştir. Bu gelişme sürecinde Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları saldırıya geçerek İsrail topraklarına girmişlerdir.

İsrail Devleti Ne Zaman Yıkılacak?

İsrail devleti ne zaman yıkılıcak son günlerde oldukça popüler olan bu sorunun cevabını Tevrat’ta gizli olduğu söylenebilir. Tevrat’a göre İsrail Devleti Ne zaman yıkılacak? Tevrat’a göre İsrail devleti, 74 yıl sonra eğer Mescid-i Aksa’yı yıkamazsa yıkılacak. Bu da 2022 yılına tekabül etmektedir. Yani İsrail Devleti 2022 yılına kadar Süleyman Mabedini inşa edemezse yıkılacak. 

İsrail nüfusunun 2016 yılı itibarıyla %75’si Yahudi, %14’ü Müslüman, %2’si Hristiyan ve %2’si Dürzi ve geriye kalan %2’yi Samiriler ve Bahâîlik gibi küçük inançlardan insanları kapsıyor.

İsrail Hakkında Bilgi

İsrail hakkında bilgi, İsrail devletinde İbranice ve Arapça olmak üzere iki adet resmi dil kullanılmaktadır. İbranice dili İsrail devletinde en çok konuşulan ve kullanılan dil olarak karşımıza çıkmaktadır.

İsrail Devletinin Dini

İsrail devleti dini kendini Yahudi olarak nitelendiren tek devlettir. İsrail devletinde sadece yahudi insanlar ve yahudi insanların soyundan olan kişiler israil vatandaşı olabilmektedir.

Bugünkü İsrail devletinin ataları kimlerdir?

Bügünkü İsrail devletlerinin ataları İbraniler topluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. İbraniler topluluğu İsrail devletinin eski zamanlarda atası olarak bilinmektedir.İbraniler eski zamanlarda göçebe hayat yaşayan bir toplum olma özelliği taşımaktadır. İbraniler tarım ve hayvancılık yapmaktadırlar. İlk israiloğulları olarak bilinmektedirler. Bugünkü israil devletinin ataları ibranilerdir.

Kuran-ı Kerim İsrailoğulları Hakkında Ne anlatıyor.

-Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın. – Bakara / 47

-İsrailoğullarına sor: Biz onlara ne kadar açık âyetler vermiştik. Fakat Allah’ın nimetini her kim kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphe yok ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir. – Bakara / 211

-Tevrat indirilmeden önce, İsrail (Yakub)in kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki: “Eğer doğrulardan iseniz, haydi Tevrat’ı getirip okuyun”. – Âl-i İmrân / 93

-İsrailoğulları’ndan küfredenler, Davud ve Meryem’in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi. – Mâide / 78

-Musa’ya da kitap verdik ve beni bırakıp başkasını vekil edinmeyiniz diye onu İsrail oğulları için bir hidayet rehberi kıldık. İsrâ / 2

-Biz İsrailoğulları’na Tevrat’ta şu hükmü verdik: “Muhakkak siz, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve elbetteki büyük bir taşkınlıkla kibirleneceksiniz hükmünü takdir ettik” – İsrâ / 4

Diğer İçeriklerimize göz atmak için;

Netflix Chrome Eklentileri

En İyi Netflix Dizileri