Çin Dili Ve Edebiyatı bölümü

Çin Dili Ve Edebiyatı Bölümü Çin dili ve edebiyatı bölümü 2017 yılında DİL-3 puanlama türünden tercih edilmiştir. Programın amacı Çin dili ve edebiyatı bölümünün amacı çin dilinin...

Çevre mühendisliği bölümü

Çevre mühendisliği bölümü Bölüm 2017 yılında ÖSYM tarafından Mf-4 puanlama türünden tercih edilmiştir.Bölümün eğitim süresi 4 yıldır.Çevre mühendisliği bölümünü kısaca özetleyecek olursak. Programın amacı Çevre mühendisliği bölümünün...

Çeviri bilim bölümü

Çeviri bilim bölümü Çeviri bilim bölümü 2017 yılında DİL-1 puanlama türünden alım yapmıştır.Bölümün eğitim süresi 4 yıldır.Bölümün amacını söyleyecek olursak üç mütercim tercümanlık ana bilim...

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü Program 2017 yılında TM-1 puanlama türünden tercih edilmiştir.Eğitim süresi 4 yıldır. Programın amacını genel olarak açıklayacak olursak Pazarlama stratejilerini,çalışma ekonomisini,işçi...

Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı bölümü

Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı Programı okuyan bireyleri 2017 de ÖSYM DİL-2 puanlama türünden tercih etmiştir.Programın eğitim süresi 4 yıldır. Yunan dilini kısaca özetleyecek olursak Yunanistan’ın...

Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü

Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü Bölüm 2017 yılında TS-2 puanlama türünden tercih edilmiştir. Programın amacı Çağdaş türk lehçeleri ve edebiyatları bölümünün ismindende anlaşılacağı üzere Türkçenin dil...

Coğrafya öğretmenliği bölümü

Coğrafya öğretmenliği Coğrafya öğretmenliği 2017 yılında TS-1 puanlama türünden tercih edilmiştir.Bölüm Eğitim kurumlarında coğrafya dersine girerek öğrencilere güncel ve çevre bilinci edinmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Programı...

Coğrafya bölümü

Coğrafya bölümü Coğrafya bölümü 2017 yılında TS-1 den alım yapmıştır.Programın eğitim süresi dört yıldır. Bölüm genel olarak çevrenin özellikleri ,çevre ve insan arasındaki uyum,çevrenin insanlar üzerindeki...

Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölüm 2017 yılında MF-4 puanlama türünden tercih edilmiştir. Cevher hazırlama mühendisliği temel yapısı olarak maden mühendisliğini,makine mühendisliğini,metalurji mühendisliği gibi bölümlerin derslerini görmekte hem...

Bulgar dili ve Edebiyatı bölümü

Bulgar dili ve Edebiyatı Bulgar dili ve edebiyatı bölümünün alt ana dalları yoktur.Bulgar dili, bulgurların konuştuğu dil olan Hint-Avrupa dillerine bağlıdır.Bulgarca Bulgaristanın resmi dili olarak...