Sivas Swot Analizi

Sivas Swot Analizi

Swot analizi yapmak genel olarak yapılan yerin veya bir fikrin geçmiş ve gelecek zamanda bizlere doğuracak sıkıntılarını fırsatları hakkında bizlere bilgi vermek için en iyi analiz yöntemlerinden biridir. Kelime olarak açıklayacak olursak strengths kelimesi güçlü olmak anlamına gelmektedir. Weaknesses harfi zayıf yanları anlamına gelmektedir. Opportunıtıes kelimesi ise fırsatlar anlamına gelmektedir. Threats kelimesi ise tehditler anlamına gelmektedir. Bu 4 harfi birleştirdiğimiz takdirde karşımıza SWOT kelimesi çıkmaktadır. Swot ile birlikte sahip olunan avantajların, zayıf yönler ile birlikte geliştirilmesi gereken ve mükemmel olmayan yönleri bir araya getiriyoruz, fırsatlar ile birlikte en iyi sonuçların ve düşüncelerin nasıl olduğunu derleyerek ileride ve şimdiki doğacak getirileri toparlıyoruz, tehditler ile birlikte, gelecek ve geçmiş zamandaki olgular hakkında fikir paylaşımı yaparak mevcut durumun analizini yapmak amaçlanmaktadır. Sivas’ta yer alan mevcut dağlar, göller, yemekler, nüfus yapısı, tarihi yapı gibi olguları değerlendirerek bu olgular hakkında Sivas’ın Swot analizi yapıp, güncel verilerden yararlanarak fikirler hakkında analizlerimi paylaşacağım.

1.0 Sivas Hakkında

Sivas genel yapısı ile birlikte eski zamanlara tanıklık eden bir şehir olma özelliği taşımaktadır. Kentin genel yapısı açık hava müzesini andırmaktadır. Sivas genellikle dışarıya göç veren bir şehir konumundadır. Eski zamanlara tanıklık eden bir çok tarihi yapısı ile her yıl turistleri kendi bünyesine çekmektedir. Kangal köpekleri ile ününe ün katarak şehrin pazar payına avantaj sağlamaktadır. Daha çok kışları soğuk ve sert bir iklim, yazları ise sıcak ve kurak bir iklim ile karşılaşılmaktadır. 

Sivas Köftesi ve Sivas etliekmeği ile damaklarda büyük tat bırakmaktadır. Merkezde bir adet AVM ile birlikte insanlar gerekli ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilmektedirler. Sivas merkez’de bulunan paşabahçe mesire alanı ile birlikte mangal ve doğa ile iç içe güzel bir ortam da vaktinizi geçirebilirsiniz. Kangal’da bulunan balıklı kaplıca ile birlikte sedef hastalığı olan veya başka türlü hastalığı olan bireyler kaplıcaya giderek hastalıklarına çözüm arayabilmektedirler. Bu kaplıcaya her yıl binlerce turist ve yerel halkın ilgi odağı olma durumundadır.

2.0 Sivas’ın Tarihi Yapısı

Tarihi çok eski zamanlara dayanan ve İç Anadolu bölgesinin doğusunda yer almaktadır. Sivas şehrinin ismi anlatılan hikayelere göre Farsça bir sözcük olan ‘sipas’’tan geldiği söylenmektedir. Sipas kelimesinin anlamı ise  minnet ve şefkat anlamına gelmektedir. Zamanlar boyu süregelen savaşlar sonunda Sivas yöresinden bizans ordularının dağılması ile birlikte Sivas ve yöresi yavaş yavaş türklerin  kontrolüne geçmiştir.

Sivas ve çevremizdeki iller Türkler tarafından Fetih edildikten sonra, belirli dönemlerle hüküm süren devletler olmuştur. Bu devletleri sıralayacak olursak Danışmendliler, Selçuklular, İlhanlılar, Eretnalılar, Kadı Burhaneddin Ahmed Dönemi, Osmanlılar Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere birçok tarihe tanıklık etmiştir.

Anadolu’nun meşhur ipek yolu güzergahı ve asırlar boyu devam eden Kral yolunun geçtiği tarihi ve doğal güzellikleri ile turistlerin sürekli cazip noktası olmuştur. Sivas’daki ortalamak yükseklik 1000 metrenin üzerinde olduğu için kışları ayaz ve soğuk, yazları ise kurak ve sıcak geçmektedir. İç anadoluda yer alan diğer şehirlere göre kendisine özel bir iklimi vardır. Bu koşulu sağlayan temel fark ise çevrede yer alan diğer şehirlere göre daha yüksek konumda yer almasıdır. Engebeli bir yapıya sahip olmakta bu süreci çok etkilemektedir. 

2.1 Sivas’ın Tarihi Yapısının Güçlü Yönleri

-Bulunan eserlerin ortalama 4000 yıllık bir geçmişinin olması

-Zengin bir kültürü barındırması ve tabiat varlıklarının yoğunluğu ile dikkat çekmesi

-Şehrin açık hava müzesini andıran bir yapısı olması

-Dünya mirası listesinde bulunan Divriği Ulu Camii’yi barındırması

-Divriği’de yer alan kentsel sit alanların  önemi

-Sivas Kongresi

-Sivas Kongre Binası

-Ortalama olarak 12000 müze envanterine sahip olması

-Sivas’ın kara ve demiryolu alanında başarılı bir yol izlemesi

-Sivas’ta bulunan Selçuklu eserlerinin diğer şehirlere göre daha yoğun bir yapıda olması

2.2 Sivas’ın tarihi yapısının Zayıf Yönleri 

-Divriği’ye giden demir yolunun yetersiz olması

-Divriği’nin şehir merkezinden 180KM uzakta olması

– Hava alanının şehir merkezine çok yakın olmaması

2.3 Sivas’taki Tarihi yapının Fırsatları

-Sivas’ın mevcut konumun Tarihi ipek yolundan ve Kral yolundan geçiyor olması

-Sivas’ın konumundan geçen İpek yolu üzerinde KervanSarayların yer alması

-Hem kara hem de Havaalanı bulunması

-Dünyaca ünlü olan Sivas’ın kilimleri

-Şehirde ve illerde Yeni müze açma potansiyeline sahip olması 

2.4 Sivas’taki Tarihi Yapı için Tehditler

İklimlerin soğuk ve çetin geçmesi tarihi yapılar için tehdit oluşturmaktadır.

-Eski yapıları restore ederken  bazı süreçlerde sıkıntılar yaşanıyor olması

– Eski yapıları restore ederken diğer yapılara göre daha pahalıya mal olması

– Restore edilen yapıların bütçe imkanlarını zorlaması

3.0 Sivas’ın Genel Bitkisi Örtüsü ve Doğal Hayatı

Sivas şehrimiz iklim özellikleri bakımında orman arazisine müsait olsa da, orman tahribatları dolayısı ile Sivas çevresinde  orman alanlarımız çok fazla bir alan tutmamaktadır. Sivas ilinin daha yağışlı olan bölgesi Koyulhisar’da ise orman alanları bir nebze daha çoktur. Sivas’ın genel bitki örtüsü ise bozkırlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sivas’daki bütün akarsularda bolca bulunan tatlı balıklar yer almaktadır.

3.1 Sivas’ın Genel Bitkisi Örtüsü ve Doğal Hayatının Güçlü Yönleri

Kangal köpeklerinin dünyayı etkisi altına alan bir varlığına sahip olması

-Karasal ve kışları sert geçen bir iklime sahip olması nedeni ile su kaynaklarının bolluğu

3.2 Sivas’ın Genel Bitkisi Örtüsü ve Doğal Hayatı Zayıf Yönleri 

İklim nedeni ile birlikte  ormanlık alanların azlığı

-Hayvan popülasyonunun azlığı 

-Soğuk iklim olması nedeni ile her ürünün gelişememesi

-Toprak yapısının killi ve kireçli olması nedeni ile tarım alanında her türlü sebze ve meyvenin yetişememesi

3.3 Sivas’ın Genel Bitkisi Örtüsü ve Doğal Hayatı Fırsatları

Toprak alanının elverişli araziye sahip olması

-Nesli tükenmekte olan hayvanlar için yeni yapıların oluşmuş olması

3.4 Sivas’ın Genel Bitkisi Örtüsü ve Doğal Hayatı için Tehditler

-Bilinçsiz avcıların nesli tükenmekte olan hayvanları avlamaları

-Karasal iklim ile birlikte şehirdeki habitatların zarar görmesi

-Küresel ısınma ile birlikte iklimlerde değişiklik yaşanması

-Çevreye yapılan barajların sayısının artması ile birlikte şehirde yetişen bitkilerin çeşitliliğinin azalması

4.0 Sivas’ın Meşhur Yemekleri

Sivas’ta iklimler dolayısı ile genellikle etli yemekler tüketilmektedir. Sivas köftesi ve Sivas’ın etli ekmeği en meşhur yemekler arasındadır. Madımak yemeği’de halkın beğenerek yediği yemekler arasındadır. Sabah namazından sonra yerel halkın çoğunlukla tükettiği kelle de meşhur yemekler arasındadır.

4.1 Sivas’ın Meşhur yemeklerinin Güçlü Yönleri

Türkiye’nin ortalama olarak damak zevkine uygun yemekler tüketilmektedir

4.2 Sivas’ın Meşhur Yemeklerinin Zayıf Yönleri

-Vejeteryan bireylere çok fazla hitap etmeyen bir yemek menüsüne sahiptir.

4.3 Sivas’ın Meşhur Yemeklerinin Fırsatları

-Protein açısından zengin bir içeriğe sahiptir

-Geniş bir yemek farkl

4.4 Sivas’ın Meşhur Yemeklerinin Tehditleri

Sivas’ın Meşhur yemeklerine başka şehirlerden tescillenmemiş aynı lezzetler tehdit olarak çıkabilmektedir.

5.0 Sivas’ta yer alan akarsular ve göller

Sivas iç anadolu bölgesinde yer alsa da göller bakımında zengin bir tabiatı bulunmaktadır. Bu gölleri sıralayacak olursak, Tödürge gölü, Gürün Gökpınar Gölü, Hafik Gölleri, Lota Gölleri yer almaktadır.Bu göller balık avcılarının sıkça geldiği yerler arasında bulunmaktadır. Hafik gölümüz suların fazla kısmını Hafik Gölümüz Kızılırmak’a akmaktadır.

5.1 Sivas’ta yer alan akarsular ve göllerin Güçlü Yönleri

Göllerin şehir merkezinde ve çok uzakta bulunmaması 

-Su sporları ile birlikte turistleri kendi bünyesinde toplaması

-Binlerce balık türünü içlerinde barındırması

-Av yasakları kalktığı zamanlarda yoğun şekilde şehire turist gelmesi

5.2 Sivas’ta yer alan akarsular ve göllerin Zayıf Yönleri 

Küresel ısınma ile ortaya çıkan doğal kaynakların azalıyor olması

-Bilinçsiz avlanma ile beraber balıkların yaşam sürelerinin azalması

5.3 Sivas’ta yer alan akarsular ve göllerin  Fırsatları

Göllerde ve akarsularda yapılan su sporları

-Göl çevresinde doğa ile iç içe kamp imkanı

-Göllerde yapılan mesire alanları ile birlikte doğal bir yaşam sürülmesi

5.4 Sivas’ta yer alan akarsular ve göllerin  Tehditleri

-Küresel ısınmanın getirdiği zorluklar ile beraber göller ve akarsuların suların 

çekilmesi

-Avcıların bilinçsiz bir şekilde avlanarak nesli tükenmekte olan balıklara zarar 

vermeleri

6.0 Sivas’ın Nüfusu

Sivas’ın güncel olarak nüfusu 646.608 Bin kişiden oluşmaktadır. Günden güne göç veren bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sivas şehri nüfusunun son 50 yıldaki nüfusunu ele alacak olursak 

1970 Yılında Sivas Şehri Nüfusu: 133.979

1980 Yılında Sivas Şehri Nüfusu: 172.846

1990 Yılında Sivas Şehri Nüfusu: 221.512

2000 Yılında Sivas Şehri Nüfusu: 251.776

2012 Yılında Sivas Şehri Nüfusu: 318.488

2019 Yılında Sivas Şehri Nüfusu: 381.325

olarak kayıtlara geçmiştir.

Sivas genel olarak tarihi, kültürü, sanatı, gelenekleri bir arada düşünüldüğü zaman tarihi bir kenttir. 

Genel coğrafya olarak gelen turistler merkezde bulunan Sivas Kalesini gezerek, açık havada zaman geçerek ve tarihi havan topu ile anı ölümsüzleştirmektedirler. Sivas Kalesi, Selçuklunun Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yapıldığı söylenmektedir. Kentin tüm kesimine hitap eden bu kalenin 7 tane kapısı bulunmaktadır. 

6.1 Sivas’ın Nüfusunun Güçlü Yönleri

Ortalama olarak genç bir nüfusa sahiptir

-Şehirde trafik sorunu bulunmamaktadır

-Okul ve kurumsal firma sayısı yeterli düzeydedir

Her geçen yıl turist sayısı artış göstermektedir

6.2 Sivas’ın Nüfusunun Zayıf Yönleri 

Her geçen yıl nüfus günden güne düşmektedir

-İstihdam sayısı bazen durağan bazen düşüşler yaşanmaktadır

-Şehir tanıtımının yetersiz yapılması

6.3 Sivas’ın Nüfusunun Fırsatları

Genç nüfusa yönelik istihdam sağlayan kuruluşlar açılabilir

-Kış turizmine artış günden güne artmaktadır

-Sağlık ve kültürel turizmin artışta olması

-Şehir dışında yaşayan Sivas nüfusundan çok Sivas’lı sayısı

-Tarım ve hayvancılık alanında yeni fırsatlar sunabilir

-Nüfus şehirde ticari faaliyetin artmasını sağlar

– Şehrin nüfusunun artmasi ile inşaat sektörünün gelişmesine faydası olabilir

-Eğitim yönünden üniversitenin avantajı çoğalacaktır.

-Geçmiş kültürün yeni nüfusa yaşam

6.4 Sivas’ın Nüfusunun Tehditleri

-İlçe nüfuslarında hızlı düşüşler yaşanmaktadır.

-Komşu şehirlerin daha hızlı gelişiyor olması

-Kentte çarpık kentleşmenin nufusa olan etkisinin oldukça fazla görülmesi

-Şehir’de yer alan genç nüfus ile birlikte büyükşehirlere iş gücü talebinin artıyor olması

7.0 SİVAS’TA YER ALAN DAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ

Sivas’ta yer alan dağlar kentin rakımını da etkilyerek soğuk bir iklime sahip olmasını sağlamaktadır. Özellikle Sivas’ta kış mevsimlerinin soğuk geçmesinde  bu dağların etkisi oldukça yüksektir. Anadolu dağlarının büyük bir kısmını oluşturan bu dağlar ildeki alanın büyük bir kısmını oluşturarak doğal yaşama da büyük bir avantaj sağlamaktadır.Sivas’ta yer alan en büyük dağların başında Köse dağları gelmektedir. Bu dağlar yükseklikleri ve uzunlukları bakımından Sivas’ın en önemli dağları konumundadır. Bu dağ ilk olarak Yıldız Dağı ile başlamaktadır. Bu dağların en önemli özelliklerinden birisi ise meşe ve menengiç ağaçlarını içerisinde barındırmasıdır. Sivas’ımızın bir diğer önemli dağı ise Tecer dağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok fazla uzun bir alana hakim olmasada yükseklik ve genişlik bakımından normaldir. Eski zamanlarda biraz daha farklı tabitatları içerisinde barındırsa da şuan seyrek ağaçlar ile birlikte karşımıza çıkmaktadır. Bu dağların ardından sırası ile, Akdağlar, İncebel Dağları, Yama dağı gelmektedir. Yama dağı volkanik bir dağ yapısına sahiptir. Divriği yöresinde bulunan bu dağ zengin otlu bitki örtüsü ile dikkat çekmektedir. Sivas ilinde tek tek yükselen birçok dağ bulunmaktadır.

7.1 Sivas’ta Yer Alan Dağların Güçlü Yönleri

Sivas’ta oldukça geniş bir yer tutan dağcılığın ekonomik olarak katkısı çoktur.

-Yıldız dağında kayak turizmi günden güne iyi hale gelmiştir.

-Kış mevsimlerinin uzun sürmesi

-Dağlarda geniş bitki örtüsünün olması

7.2 Sivas’ta Yer Alan Dağların Zayıf Yönleri 

Şehrin engebeli bir araziye sahip olması

-Dağlarda yer alan ormanların az olması

7.3 Sivas’ta Yer Alan Dağların Fırsatları

Turistik faliyetleri oldukça güçlendirmesi

-Orman alanları genişletilerek yeni habitatlara yer açılması

-Türkiye’de her geçen gün artmakta olan kış turizmine olan talebin artış göstermesi

7.4 Sivas’ta Yer Alan Dağlar için Tehditler

-Avcılar tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlara zarar verilmesi

-Günden güne kuraklaşarak hayvanların yaşam alanların küçülmesi

8.0 SİVAS’TA BULUNAN GÖLLER

Sivas’ta yer alan göller denizi aratmamaktadırlar. Bulunan bu göller ile beraber sudaki balık zenginliği de artış göstermektedir. Sivas’ta birden çok göl bulunmaktadır. Fakat bazı göller derinlikleri ve yükseklikleri göz önüne alındığı takdirde pek bir önem teşkil etmemektedirler. İldeki göllerin önde gelenlerini sıralayacak olursak:

Tödürge gölü: Sivas’a çok yakın olmasada 50 km mesafede yer almaktadır. Dip kısımlarda yetişen ve çevreden kaynaklanan iklimsel nedenlerden dolayı gölde bolca balık bulunmaktadır. Bu gölde fazla sular biriktiği zaman kızılırmağa aktarılmaya başlanmıştır. Bu aktarılmada hem kızılırmak için hemde tödürge gölü için önemlidir. Bu gölün çevresinde genellikle turnalar bulunmaktadır. Soyları tükenmekte olan turnaların avlanmaları yasaklanmış ve koruma altına alınmış durumdadır. Ayrıca Tödürge gölünde ve çeevresinde su sporları yapılmaktadır. 

Sivas’ta yer alan bir diğer önemli gölümüz ise Gürün Gökpınar gölü olarak karşımıza çıkmaktadır. Suyu oldukça temiz olan bu gölümüz Gürün’e yakın bir mesafededir. Doğal güzellikleri ile gelen turistleri etkileyen bu göl balık açısından da  oldukça zengindir. Tertemiz suyu ile bizleri karşılayan bu göl alabalığı ile ün yapmıştır. Bu gölde gelen ziyaretçiler kayık gezintileri yaparak zamanlarını geçirebilmektedirler. Göl çevresinde bulunan mesire alanları ile balığınızı afiyetle yiyebilirsiniz. Bu göllerin dışında Lota gölleri, Hafik gölü, Bostankaya, Gölova, Aygur gölü, Acıgöl gibi birçok gölü barındırmaktadır.

8.1 Sivas’ta bulunan Göllerin Güçlü Yönleri

Alabalık ve farklı balıklar ile zengin yaşam alanına sahip olması

-Gelen ziyaretçilerin kayık ziyareti yapabilecekleri bir alanın buluması

-Bazı göllerin çevrelerinde bulunan mesire alanları ile birlikte doğal bir yaşam geçirebilme imkanı

8.2 Sivas’ta bulunan Göllerin Zayıf Yönleri 

Şehir merkezlerinden uzak bir bölümde yer alması

-Şehire dışarıdan gelen avcıların bilinçsiz avcılık yapmaları

8.3 Sivas’ta Bulunan Göllerin Fırsatları

Sivas’ta bulunan bazı göllerin su sporlarına uygun olması

8.4 Sivas’ta Bulunan Göllerin  Tehditleri

Bilinçsiz şekilde avcılık yapan bireylerin soyu tükenmekte olan hayvanlara zarar vermesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu