Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Anlamları Kısa 10 Deyim

10 Tane Deyim ve Anlamı

Deyimler cümlelerimizi daha anlamlı ve anlaşabilir kılmak için kullanılan cümleler yada kelimeler  öbeğidir diyebiliriz.

En çok Kullanılan Deyimler

Aşağıda en çok kullanılan deyimler listelenmiştir.

10 Deyim ve bu deyimlerin anlamları:

Etekleri Tutuşmak: Bir işi yaparken heyecanlanmak

Ayak Bağı olmak:İşi yapan kişiye engel olmak

Gözlerini dört açmak: Yapılan işte çok dikkatli olmak

Kulak kesilmek:Dikkatle dinlemek

Küplere binmek:Çok Sinirlenmek

Kulak misafiri olmak:Söylenenleri gizlice duymak

Gözden düşmek:Eski değerini kaybetmek

Eli ayağına dolaşmak:Aceleden ne yapacağını şaşırmak

Göze batmak: aşırı derecede görünür olmak

Gözü pek: Korkusuz, yürekli

 Göz ile ilgili Diğer deyimler

Göz ardı etmek

Göz atmak

Göz boyamak

Göz çıkarmak

Göz dikmek

Göz doldurmak

Göz gezdirmek

Göz göze gelmek

Göz kırpmak

Göz Koymak

Göz Kulak Olmak

Göz Önünde bulundurmak

Göz pınarları kurumak 

Göz ucuyla bakmak

Göz yummak

Göz altına almak

Gözdağı vermek

Gözden geçirmek

Gözden ırak olmak

Gözden kaçırmak

Gözden kaçmak

Gözden kaybolmak

Göze almak

Göze gelmek

Göze girmek

Göze görünmek

Göze sokmak

Gözler önüne sermek

Gözleri ateş saçmak

Gözleri buğulanmak

Gözleri büyümek

Gözleri çökmek

Gözleri dolmak

Gözleri ışıldamak

Gözleri kapanmak

Gözleri kaymak

Gözleri konuşmak

Gözleri nemlenmek

Gözleri parlamak

Gözü dönmek

Gözü doymak

Gözü dışarıda olmak

Gözü değmek

Gözü çıkmak

Gözü arkada kalmak

Gözü açılmak 

Gözü açık gitmek

Gözleriyle taramak

Gözlerinin içi gülmek

Gözlerinin feri gitmek

Gözlerini yummak

Gözlerini yere indirmek

Gözlerini çevirmek

Gözlerini açmak

Gözlerini kilitlemek

Gözlerine inanamamak

Gözlerinden okumak

Gözlerinden anlamak

Gözleri yüksekte olmak

Gözleri yaşamak

Gözleri üzerine çekmek

Gözleri sulanmak

Deyim ne demek?

Deyimler: Kullanıldığı cümlede anlatıma akıcılık ve çekicilik katarak gerçek anlamından başka bir anlamı içeren kalıplaşmış belirli sözcüklerdir.

Neden deyim kullanmalıyız?

Deyimler anlatıma akıcılık ve çekicilik kattığı için kullanılabilir.Örneğin telaşlanmak kelimesini deyim olarak söyleyecek olursak etekleri zil çalmak gibi bir deyim tercih edebiliriz.Bu deyim sayesinde cümledeki akıcılık kendini korumuş olacaktır.