Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümü

Bilgisayar ve yazılım mühendisliği Bölümü

Bölüm 2017 yılında MF-4 puanlama türünden tercih edilmiştir.Eğitim süresi toplam 4 yıldır.

Bilgisayar ve yazılım mühendisliğinin amacı

Bölümün amacı öğrenciye yazılım mühendisliği ve bilgisayar bilimleri hakkında kurumsal konular saptanarak ortaya çıkan sorunları çözebilen, kurumsal konularda ise sağlam bir temelle bu kurumları ve ilgili metodolojileri bir ürün olarak yazılım geliştirme ve bilgisayar bilimleri hakkında bilgi edinmek amaçlanır.Yapılan yazılımlar herhangi bir olacağı için yazılım mühendislerinin işleri hem bir o kadar kolay hemde karmaşıktır diyebiliriz.Dünyada değişen teknolojileri ve gelişen gereksinimleri analiz edebilecek becerilerle donatılması gerekmektedir.

Mesleğin gerektirdiği özellikler

-Yabancı dil bilmesi önemlidir.

-Takım çalışmalarında etkin bir rol oynamalıdır

-Masa başında çalışmaktan sıkılmamalıdır

-Matematik zekası güçlü olmalıdır

-Kodalama yeteneği olmalıdır

-Sorunlara çözüm üretebilmelidir

Mesleğin gelecek yıllardaki önemi

Her geçen gün teknoloji alanında yenilikler olmaktadır.Hayatımız yavaş yavaş kodlamalar ve programlar üzerinden yönetilmektedir.Yaşanan bu gelişmeler ve değişimler dolayısıyla bir takım sorunlar çıkabilmektedir.Bu sorunların çözümünü ise bilgisayar ve yazılım mühendisliği mezunları çözüm getirmektedir.Ben ilerleyen zamanlarda inanıyorumki birçok alanda bilgisayar ve yazılım mühendisliği mezunlarına çok ihtiyaç duyulacaktır.Bunlar dolayısıyla gelecek yıllarda parlak bir ışık bu bölüm mezunlarını bekliyor diyebiliriz.

Bilgisayar ve yazılım Mühendisliği bölümünde okutulan dersler

bölüm aktif öğrenmeye ağırlık vermektedir. Uygulamalı dersler, projeye dayalı öğrenme beceriye yönelik dersler içermektedir.

Programda 4.sınıfta yapılan bitirme projesi ile 3. sınıftada bi bitirme projesi bulunmaktadır.Ayrıca sekiz hafta staj yapılmaktadır.program seçmeli ders bakımından zengindir.Öğrenci kendi ilgi alanı doğrultusunda kendisine birşeyler ekleyebilir. Yandan ve çift ana dal yapabilir.