2021 YKS Konuları – 2021 TYT Konuları, 2021 AYT Konuları

2021 yks konuları – tyt konuları 2021 – 2021 tyt matematik konuları – tyt matematik konuları 2021 – tyt 2021 konuları – 2021 tyt ayt konuları – 2021 tayfa tyt konuları – tyt türkçe konuları 2021 – 2020 2021 tyt konuları – tyt ayt konuları 2021 – 2021 üniversite sınavı konuları – tyt fizik konuları 2021 – tyt biyoloji konuları 2021 – 2021 tyt fizik konuları – tyt tarih konuları 2021 – 2021 tyt biyoloji konuları – tyt konuları 2021 meb – 2021 tyt matematik konuları – tyt matematik konuları 2021 – tyt 2021 konuları – 2021 tyt ayt konuları – 2021 tayfa tyt konuları – 2021 üniversite sınavı konuları – 2021 YKS Konuları PDF – 2021 YKS konuları değişecekmi? – 2021 YKS konuları belli oldumu? – 2021 AYT Konuları – 2021 TYT Konuları PDF –

2021 TYT Sınavı Türkçe Konuları

2021 TYT Türkçe Sınavında 40 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Türkçe konularını sizler için sıraladık.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı
 • İsimler (Adlar)
 • Sıfatlar (Ön Adlar)
 • Zamirler (Adıllar)
 • Zarflar (Belirteç)
 • Edat, Bağlaç, Ünlem
 • Fiiler (Eylemler)
 • Ek Fiil
 • Fiilimsi
 • Fiilde Çatı
 • Cümle Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozuklukları

2021 TYT Sınavı Matematik Konuları

2021 TYT Matematik Sınavında 28 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Matematik konularını sizler için sıraladık.

 • Sayı Kümeleri ve Çeşitleri
 • Bölme-Bölünebilme
 • Ebob-Ekok
 • Rasyonel Sayılar
 • Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü İfadeler
 • Köklü İfadeler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı – Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Yüzde-Faiz Problemleri
 • Tablo-Grafik Problemleri
 • Rutin Olmayan Problemler
 • Veri
 • Mantık
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı
 • Olasılık
2021 TYT Konuları – 2021 AYT Konuları – 2021 YKS Konuları

2021 TYT Sınavı Geometri Konuları

2021 TYT Geometri Sınavında 12 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Geometri konularını sizler için sıraladık.

 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Eşlik
 • Benzerlik
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Dik Üçgen
 • Üçgende Alan
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Deltoid
 • Noktanın ve Doğrunun Analitiği
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Dik Prizma
 • Dik Piramit

2021 TYT Sınavı Fizik Konuları

2021 TYT Fizik Sınavında 7 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Fizik  konularını sizler için sıraladık.

 • Elektrostatik
 • Mıknatıs
 • Elektrik Akımı
 • İş ve Enerji
 • Kütle Merkezi
 • Dinamik
 • Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket
 • Sıvıların Kaldırma İlkesi
 • Basit Makine
 • Basınç
 • Ses
 • Optik
 • Isı Ve Sıcaklık
 • Madde Ve Özellikleri
 • Kuvvetler
 • Fiziğin Doğası

2021 TYT Sınavı Kimya Konuları

2021 TYT Kimya Sınavında 6 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Kimya konularını sizler için sıraladık.

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Hâlleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkime Denklemleri
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Karışımların Ayrılması
 • Asitler, Bazlar, Tuzlar
 • Kimya Her Yerde

2021 TYT Sınavı Biyoloji Konuları

2021 TYT Biyoloji Sınavında 6 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Biyoloji  konularını sizler için sıraladık.

 • Biyoloji Bilimi
 • Temel Bileşenler
 • Hücrenin Yapısı
 • Hücre Zarından Madde Alışverişi
 • Sitoplazma ve Çekirdek
 • Canlıların Sınıfl andırılması
 • Hücre Bölünmeleri
 • Üreme Çeşitleri
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi

2021 TYT Sınavı Tarih Konuları

2021 TYT Tarih Sınavında 10 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Tarih  konularını sizler için sıraladık.

 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk Çağ Medeniyetleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti
 • Arayış Yılları
 • Yeniçağ Avrupası
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • Yakınçağ Avrupası
 • En Uzun Yüzyıl
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • I. Dünya Savaşı
 • I. TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2021 TYT Sınavı Coğrafya Konuları

2021 TYT Coğrafya Sınavında 5 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Coğrafya konularını sizler için sıraladık.

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekil ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve İklim
 • Sıcaklık
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nemlilik ve Yağış
 • İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin İklimi
 • Yerin Şekillenmesi
 • İç Kuvvetler
 • Dış Kuvvetler
 • Su Kaynakları
 • Topraklar
 • Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşmeler
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Doğal Afetler

2021 TYT Sınavı Din Konuları

2021 TYT Din kültürü ve Ahlak bilgisi Sınavında 5 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularını sizler için sıraladık.

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk ve Değerler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • Hz. Muhammed (SAV.)
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam ve Bilim / Anadolu’da İslam
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Dinler

2021 TYT Sınavı Felsefe Konuları

2021 TYT Felsefe Sınavında 5 soru çıkmaktadır. TYT sınavında çıkabilecek Felsefe konularını sizler için sıraladık.

 • Felsefeyi Tanıma
 • Felsefe ile Düşünme
 • Varlık Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
2021 TYT Konuları – 2021 AYT Konuları – 2021 YKS Konuları

2021 AYT Sınavı Konuları PDF ve Soru Dağılımları

2021 AYT Sınavı Konuları

2021 AYT Sınavı Matematik Konuları

2021 AYT Matemetik  Sınavında 30 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek  Matematik konularını sizler için sıraladık.

 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık sayı
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Binom ve Olasılık
 • Logaritma
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev Alma Kuralları
 • Türev Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral
 • İntegralle Alan Hesabı

2021 AYT Sınavı Geometri Konuları

2021 AYT Geometri Sınavında 10 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek Geometri konularını sizler için sıraladık.

 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Eşlik – Benzerlik
 • Açıortay – Kenarortay
 • İkizkenar-Eşkenar Üçgen
 • Dik Üçgen
 • Üçgende Alan
 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare – Deltoid
 • Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Çemberde Açı ve Uzunluk
 • Dairenin Çevresi ve Alanı
 • Dik Prizma
 • Dik Piramit
 • Silindir-Koni-Küre
 • Çemberin Analitiği

2021 AYT Sınavı Fizik Konuları

2021 AYT Fizik Sınavında 14 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek Fizik konularını sizler için sıraladık.

 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’ın Hareket Yasaları
 • Sabit İvmeli Hareket
 • Atışlar
 • Enerji ve Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 • Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2021 AYT Sınavı Kimya Konuları

2021 AYT Kimya Sınavında 13 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek Kimya konularını sizler için sıraladık.

 • Kuantum Sayıları
 • Elektron Dizilimi
 • Periyodik Özellik
 • Gazlar
 • Çözeltilerde Derişim
 • Koligatif Özellikler
 • Çözünürlük
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Denge
 • Asit-Baz Dengesi
 • Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
 • Redoks
 • Piller
 • Elektroliz
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Hidrokarbonlar
 • Alkoller ve Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler ve Esterler
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

2021 AYT Sınavı Biyoloji Konuları

2021 AYT Biyoloji Sınavında 13 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek Biyoloji konularını sizler için sıraladık.

 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Boşaltım Sistemi
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Genetik Şifre-Protein Sentezi
 • Fotosentez – Kemosentez
 • Hücresel Solunum
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre

2021 AYT Sınavı Edebiyat Konuları

2021 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sınavında 24 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek  Türk Dili ve Edebiyatı konularını sizler için sıraladık.

 • Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
 • Edebî Bilgiler
 • Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı
 • İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler)
 • Divan Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Edebî Akımlar
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı
 • Millî Edebiyat
 • Cumhuriyet Şiiri
 • Cumhuriyet Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Dünya Edebiyatı
 • Çağdaş Türk Edebiyatı
 • Eser Özetleri

2021 AYT Sınavı Tarih Konuları

2021 AYT Tarih Sınavında 10 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek Tarih konularını sizler için sıraladık.

 • Atatürk’ün Ölümü
 • 20. yy Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim – Bilim
 • Türklerde Sanat
 • Türklerde Spor

2021 AYT Sınavı Coğrafya Konuları

2021 AYT Coğrafya Sınavında 5 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek Coğrafya  konularını sizler için sıraladık.

 • Şehirlerin Fonksiyonları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
 • Nüfus
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve İnsan
 • Doğal Afetler

2021 AYT Sınavı Din Konuları

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınavında 8 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularını sizler için sıraladık.

 • Kuran ve Yorumu
 • Hz. Muhammed’in Hayatı
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • Hazreti Muhammed
 • İslam Düşüncesinde Tasavvuf
 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

2021 AYT Sınavı Felsefe Konuları

2021 AYT Sınavı Konularında Felsefe Grubu’nda Psikoloji, Sosyoloji, Mantık alanlarında toplam 12 soru çıkmaktadır. AYT sınavında çıkabilecek Felsefe Konularını sizler için derledik.

 • Felsefe’nin Alanı
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi

Hepsi ve daha fazlası için

Psikoloji Bölümü Nedir Mezunları Ne İş Yapar?

Yönetim Bilişim Sistemleri Dersleri

İkinci Öğretim Nedir? – Harç Ücretleri Ne Kadar?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu