Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Bilgi ve belge yönetimi bölümü

Bilgi ve belge yönetimi

Bilgi ve belge yönetimi proğramı 2017 yılında TM-3 puanlama türünden tercih edilmiştir.Eğitim süresi 4 yıldır.

Bilgi ve belge yönetiminin amacı

İnsanların gerek duydukları konuların kütüphaneler, bilgi merkezi gibi kurumlardan toplayıp, toplanan bu veriler neticesinde kayıt altına alınıp basılı ve elektronik ortamda hizmete sunan, araştıran ve geliştiren bireyler yetiştiren bir bilim dalıdır.Bilgi yöneticilerini ev arşivcileri eğitmek amacıyla kurulmuştur.Bölümde ilk iki yıl kütüphanecilik proğramında okutulan dersler aldırılır. Daha sonra öğrenciler çeşitli arşivlerde uygulama yaparlar.

Mesleğin gerektirdiği özellikler

Gündemi takip etmelidir

Dikkat eksikliği olmamalıdır

Analiz yeteneğine sahip olmalıdır

Masa başında çalışmaktan sıkılmamalıdır

Güçlü bir hafızaya sahip olmalıdır

Dikkatli, sabırlı ve titiz olmalıdır

Yabancı dil bilmesi önemlidir

Mesleğin gelecek yıllardaki önemi

Gelecek yıllardaki önemini anlatmak için aşağıdaki veriyi paylaşma ihtiyacı duydum

2006-127

2007-208

2008-80

2009-79

2010-248

2011-190

2012-237

2013-201

2014-69

2015-89

2016-96

2017-30

2018-?

Yukarıdaki veriler senelere göre KPSS merkezi atamala ile devlete atanan bilgi ve belge yönetimi mezunlarıdır. Yorumu sizlere bırakıyorum

Bilgi ve belge yönetimi mezunları iş olanakları ve maaşları

KPSS tercih kılavuzuna göre nitelik kodlarından 4099 kodu ile ünvanlara ayrılan kadrolar tercih edilmektedir.Bunlar Bilgi ve belge yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya kütüphanecilik ve bunlar için lisans programından mezun olmak gerekmektedir.

Kütüphaneci ünvanı ile ocak 2018 yılından itibaren bekar olan bir kişi 3,108.29 ₺ devlet yapan bir kütüphaneci ise 5/3 e göre 3.309.15 TL maaş almaktadır.Diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümdede yabancı dil bilmek iş bulma konusunda hem avantaj sağlayacaktır hemde rakiplerinizden bir adım daha önde olmuş olacaksınız.